Regulamin:

Korzystając z katalogu unlockgsm.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Do katalogu zgłaszać można tylko strony w języku polskim (only polish website).
Dodawanie stron do katalogu jako wpis zwykły jest bezpłatne. Pozostałe wpisy i wyróżnienia są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Dokonanie opłaty za wpisy PREMIUM I GOLD nie oznacza, że wpis zostanie automatycznie zaakceptowany. Wpis ze względu na niezgodność z regulaminem lub innych powodów może zostać odrzucony przez administratora katalogu. Oplata za wpis nie jest wówczas zwracana.
Wyróżnienia typu GOLD , PREMIUM obowiązują przez 90 dni od aktywowania strony w serwisie.
Zabrania się dodawania stron zakazanych polskim prawem czyli: rasistowskich, obraźliwych, urażające w jakikolwiek sposób osoby trzecie oraz innych.
Administrator może dokonywać prowadzonych przez użytkowników wpisów, tak, by były poprawne i zgodne z wymogami katalogu oraz w razie potrzeby usunąć stronę bez podania przyczyny.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator katalogu nie odpowiada za zawartość stron do których prowadzą odnośniki oraz nie ponosi odpowiedzialności za opisy umieszczane przez użytkowników.